Lokata Strukturyzowana

Jest specyficznym rodzajem inwestycji łączącym bezpieczeństwo zwrotu założonych pieniędzy z możliwością zysku powyżej standardowego oprocentowania lokat. Jak to możliwe? Pieniądze przeznaczone na tego rodzaju lokatę inwestowane są jednocześnie w bezpieczne instrumenty finansowe (obligacje) i w opcje. Zysk z opcji uzależniony jest od zmienności parametrów – na przykład cen akcji spółek. Rozdysponowanie środków finansowych na lokacie strukturyzowanej jest niesymetryczne. Aby zagwarantować zwrot z lokaty przynajmniej tych pieniędzy, które zostały na nią poświęcone, 90% pieniędzy inwestowane jest w instrument bezpieczny, a tylko 10% na wysoko zmienne ‚opcje’. Dzięki temu nawet w przypadku braku szczęścia co do tych 10%, otrzymujemy zysk z 90% kompensujący ewentualną stratę. A to jest najbardziej pesymistyczny scenariusz. W bardziej sprzyjających warunkach zainwestowane 10% może wywindować ostateczny zysk z lokaty strukturyzowanej wysoko ponad przychód wynikający z bardzo wysoko oprocentowanych lokat standardowych. Jest w tym nieco hazardu ale z ryzykiem straty zniwelowanym praktycznie do zera. Podane proporcje są przykładowe i mogą się różnić w poszczególnych produktach funduszy inwestycyjnych.